تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
#
  • نام مشتری: مرکز پژوهشی آرین زمین
  • گروه پروژه: درون سازمانی
  • تاریخ پروژه: 1385-تاکنون
  • آدرس پروژه: تهران، دفتر مرکز

تشکیل موزه گوهرسنگ ها و کانی های کلکسیونی