تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
#
  • نام مشتری: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
  • گروه پروژه: برون سازمانی
  • تاریخ پروژه: 1398-1399
  • آدرس پروژه: استان کردستان، همدان، مازندران، سمنان و یزد

طرح احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس (استان کردستان، همدان، مازندران، سمنان، یزد)