تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
#
  • نام مشتری: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  • گروه پروژه: برون سازمانی
  • تاریخ پروژه: 1387-1390
  • آدرس پروژه: تمام کشورهای خاورمیانه

تهیه نقشه متالوژنی خاورمیانه با توجه به پراکنده گی کانسارها و ویژگی متالوژنی آنها

نقشه متالوژنی خاورمیانه که به سفارش C.G.M.W سازمان نقشه‌های بین‌المللی وابسته به یونسکو به سازمان زمین‌شناسی کشور واگذار شد و چاپ این نقشه جزء افتخارات زمین‌شناسی، زمین‌شناسی معدنی و متالوژنی کشور است و قرار است این نقشه در تهیه نقشه متالوژنی جهانی بکار گرفته شود. گفتنی است که برای تهیه این نقشه کشورهایی نظیر ایران، ترکیه، پاکستان و عربستان داوطلب بودند. اما یونسکو تهیه این نقشه را به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ایران واگذار نمود. مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین افتخار دارد که طی قراردادی با سازمان زمین شناسی کشور در تهیه و تدوین ذخایر معدنی خاورمیانه همکاری نمود. تالیف نهایی نقشه توسط جناب دکتر آقانباتی از سازمان زمبن شناسی و اکتشافات معدنی کشور و ریس مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین انجام گرفت.