تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
#
  • نام مشتری: شرکت نفت خزر
  • گروه پروژه: برون سازمانی
  • تاریخ پروژه: 1398-1400
  • آدرس پروژه: ناحیه جنوبی دریای کاسپین

مکانیرم تشکیل گلفشان ها و اثرات آنها در ایجاد مخازن هیدروکربوری

عنوان پروژه پژوهشی:

مکانیسم تشکیل گلفشان‌ها و اثرات آن در ایجاد مخازن هیدروکربوری با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور در حوضه خزر جنوبی

شرح مختصر پروژه:

از آنجاییکه گلفشان‌ها نشانه‌های بارز سطحی از وجود منابع سرشار هیدروکربوری هستند، تلاش برای پی‌جویی و اکتشاف منابع نفت و گاز در مناطق دارای گلفشان ضروری است و می‌تواند منجر به شناسایی سیستم‌های هیدروکربوری احتمالی ‌شود. با عنایت به حضور این پدیده زمین‌شناسی در مناطق اکتشافی خزر مشتمل بر بخش دریایی حوضه خزر جنوبی، استان‌های ساحلی گلستان، مازندران، گیلان و همچنین قسمت‌هایی از دشت مغان انجام مطالعه دقیق و همه جانبه در راستای شناخت مکانیزم تشکیل گلفشان و اثرات آن در ایجاد مخازن هیدروکربوری ضروری به نظر می‌رسد. پروژه گلفشان بنا به نیاز شرکت نفت خزر و با این هدف مورد توجه قرار گرفت. با توجه به گستردگی زیاد مناطق مورد مطالعه، ارزیابی گلفشان های فعال و خاموش و دیاپیرهای شیلی با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور انجام شد

شایان ذکر است انجام موارد فوق منجر به شناخت سیستم‌(های) هیدروکربوری احتمالی در منطقه مورد اشاره می‌گردد و می‌توان بر پایه آن برای پی‌جویی و اکتشاف منابع نفت و گاز برنامه‌ریزی نمود. لذا ضرورت دارد به جهت انجام مطالعات اکتشافی آتی، بررسی‌های دقیق ساختاری و ژئوشیمیایی بر روی منطقه مورد مطالعه صورت پذیرد. از نتايج این پروژه می‌توان در طراحي برنامه‌های اکتشافي به منظور یافتن مخازن هیدروکربوری جدید متناسب با شرايط زمين‌شناسي و مخزني حوضه خزر جنوبی، در کاهش خطر ریزش چاه‌های اکتشافی و تولیدی ناحیه و در برنامه‌ریزی درازمدت جهت مديريت فني و مالي اكتشاف و توليد در حوضه خزر جنوبی بهره برد.