تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
#
  • ادمین
  • دی 05، 1400
  • 6

گروه پژوهشی زمین شناسی و علوم وابسته

گروه پژوهشی زمین شناسی و علوم وابسته

در این گروه تمام فعالیت های زمین شناسی انجام می شود و تا کنون بیش از ۱۰ پروژه تحقیقاتی نفتی ۳۰ پروژه اکتشافی معدنی و ۷۰ پروژه زمین شناسی مهندسی انجام گرفته و همچنین تهیه نقشه های زمین شناسی منطقه ای و موضوعی انجام گرفته است. 
این گروه توانایی انجام پروژه های مختلف در علوم زمین را دارد.