تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
#
  • ادمین
  • تیر 31، 1400
  • 0

مژگان صالحي

 

سوابق تحصيلي

كارشناسي زمين شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، 1384

كارشناسي ارشد پترولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، 1389

دکتری پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،1399

سوابق كاري

شركت معدني سيمرغ آرين‌زمين

مركز زمين‌شناسي پارس آرين‌زمين

مدیر انتشارات آرین زمین

سوابق پژوهشي

12 عنوان مقاله در مجلات و همايش‌های مختلف

همکار در تالیف کتاب 10 جلدی ایران شناسی، با نگرشی بر گردشگری شهری، طبیعت گردی و زمین گردشگری

ویرایش فنی 20 عنوان کتاب زمین شناسی 

مجری یک طرح اکتشافی

آشنايي با زبان‌هاي مختلف:

انگليسي