تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
#
  • ادمین
  • تیر 31، 1400
  • 0

آذین آهی‌فر

سوابق تحصيلي:

كارشناسي زمين‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1385

كارشناسي ارشد چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1388

دكتري چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي،‌دانشگاه شهيد بهشتي، 1394

سوابق كاري:

مدرس دانشگاه پيام نور

مركز پژوهشي زمين‌شناسي پارس (آرین زمین)

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

انجمن زمین شناسی ایران

سوابق پژوهشي:

11 عنوان مقاله در مجلات علمی پژوهشی و سمینار ها

ویرایش فنی کتاب های زمین شناسی

آشنايي با زبانهاي مختلف:

انگليسي