تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
#
 • .
 • تیر 03، 1400
 • 4

درون سازمانی

طرحهاي تحقيقاتي درون سازماني مركز پژوهشي ‌زمين‌شناسي پارس (آرين‌زمين) كه خود مركز، آنها را تعريف و با بودجه پژوهشي خود آنها را اجرا مي‌كند در چهار گروه تقسيم‌بندي مي‌شود كه عبارتند از:

 1. طرحهاي تحقيقاتي تكميل شده
 2. طرحهاي تحقيقاتي نيمه‌تمام و در حال اجرا
 3. طرحهاي تحقيقاتي تعريف شده و آماده اجرا
 4. مناطق اولويت‌دار از نظر منابع طبيعي جهت اجراي پروژه‌هاي اقتصادي و احداث واحدهاي توليدي

 

1- طرحهاي تحقيقاتي تكميل شده

 • طرح برآورد تمام منابع طبيعي ايران و جايگاه آنها در جهان كه بخشهايي از آن بهصورت چند كتاب به دو زبان فارسي و انگليسي به چاپ رسيده است.
 • تهيه تمام نقشه‌هاي زمين‌شناسي ايران در مقياس 1:500,000 به‌صورت اطلس
 • فهرست تمام كانسارها و نشانه‌هاي معدني ايران (4500 كانسار و نشانه معدني) با تمام ويژگيهاي متالوژني
 • ايالت‌بندي ذخاير معدني مس، آهن، طلا و ... در ايران
 • معرفي پديده‌هاي جالب از نظر زمين‌شناسي كه مي‌توانند به‌عنوان ژئوپارك مطرح شوند.
 • زمين‌شناسي آتشفشانهاي جوان ايران
 • بانك كامل اطلاعات معدني ايران
 • بانك اطلاعات گوهر و گوهرشناسي ايران
 • اطلاعات كامل كانسارهاي مس، آهن، طلا و آلومينيوم در ايران
 • طرح ارزيابي ذخاير مس پورفيري در منطقه ارسباران

 

2- طرحهاي تحقيقاتي نيمه‌تمام و در حال اجرا

 • طرح بانك اطلاعاتي معدني كشورهاي آسياي ميانه
 • طرح معرفي پديده‌هاي جالب‌توجه و منحصر به فرد زمين‌شناسي به‌منظور توسعه ژئوپارك و ژئوتوريسم در ايران
 • طرح راهبردي پاره‌اي ‌از مواد معدني با نگرشي به آينده آنها (نمونه‌وار: بنتونيت، باريت، تالك و ...)

 

3- طرحهاي تحقيقاتي تعريف شده و آماده اجرا

 • طرح راهبردي صنايع و معدني استانهاي كشور با توجه به منابع معدني و طبيعي هر استان
 • طرح ايالت‌بندي و اكتشافات ذخاير مس پورفيري در سطح كشور
 • طرح مجموعه‌هاي صنعتي- معدني خاص با توجه به ويژگيهاي معدني و منطقه‌اي

 

4- مناطق اولويت‌دار از نظر منابع طبيعي جهت اجراي پروژه‌هاي اقتصادي و احداث واحدهاي توليدي

 • مرکز پژوهشي زمين‌شناسي پارس (آرين‌زمين) مناطقي از كشور كه داراي دشتهاي وسيع بدون استفاده مي‌باشند و يا ذخاير معدنی که ويژگیهای مشترک دارند و می‌توان در آنها صنايع خاص و يا واحدهای توليدی احداث نمود را مطالعه نموده است، و در اين راستا جهت اجراي پروژه‌هاي صنعتی، و كشاورزي، بررسي‌هايي را از نظر تأمين منابع اوليه (پتانسيلهای معدنی، انرژی، آب‌ جاري و زيرزميني) در دستور كار خود قرار داده است. همچنين بسياري از مناطق جذاب از نظر گردشگری (توريسم) و زمین‌گردی (ژئوتوريسم) را شناسايي كرده و براي آنها شناسنامه تهيه نموده است.

5- طرح های انتشاراتی:

 • طرح ایران شناسی از دیدگاه گردشگری، شهری، طبیعت و زمین: این طرح به صورت یک مجموعه 10 جلدی تهیه و چاپ شده است.
 • طرح پتانسیل گوهرسنگ های ایران و خاور میانه و صنعت گوهر در ایران