تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین

منصور وثوقي عابديني

  • آبان 03، 1399
  • 4

پترولوژی و کانی شناسی

انوشیروان کنی

  • آبان 03، 1399
  • 2

ميكروپالئونتولوژي و چينه شناسي

منصور قربانی

  • آبان 03، 1399
  • 0

مین‌شناسی، پترولوژی، متالوژنی، ایران شناسی (مدير مركز)