تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین

ناصر مواهبي طباطبائي

 • تیر 31، 1400
 • 0

مهندسي شيمي(نفت) و مديريت صنايع

ايرج رسا

 • تیر 31، 1400
 • 0

زمين‌شناسي اقتصادي

نوید ناصری

 • تیر 31، 1400
 • 0

پترولوژی

رسول شیخی

 • تیر 31، 1400
 • 0

پترولوژی

سيد محمد پورمعافي

 • تیر 31، 1400
 • 0

پترولوژي و ژئوشیمی

محسن قربانی

 • تیر 31، 1400
 • 0

زمین‌شناسی - پترولوژی (عضو هيئت مديره)