تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین

اسما آفتابی

 • تیر 31، 1400
 • 0

چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي

شیما مفید

 • تیر 31، 1400
 • 0

زمین شناسی، ژئوتوریسم، مدیریت منابع انسانی

فرزاد رضازاده

 • تیر 31، 1400
 • 0

زمین‌شناسی - آبخیزداری

نیلوفر موسوی پاک

 • تیر 31، 1400
 • 0

پترولوژی، گوهر‌شناسی

علی سعیدی رشک علیا

 • تیر 31، 1400
 • 0

زمین شناسی- آب های زیرزمینی

علي قبا

 • تیر 31، 1400
 • 0

شيمي نساجي و مدیریت