تلفن : 22925263-021
فکس : 22925271-021
ایمیل : info@arianzamin.com
fa / en
مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین

آرین زمین در یک نگاه

  • تیر 08، 1400
  • 6

این مرکز در سال 1382 با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرد .

چارت سازمانی

  • تیر 03، 1400
  • 8

نمای شماتیک نمودار سازمانی آرین زمین: