Loading...
شما اینجا هستید: صفحه اصلی » انتشارات » انتشارات

سنگها و كانيهاي گرانبها

منصور قرباني با همكاري نيلوفر موسوي پاك

سنگها و كانيهاي گرانبها

 

فهرست:
فصل اول. كلياتي پيرامون سنگ‎هاي گرانبها
فصل دوم. خاستگاه سنگ‎ها و كاني‎هاي گرانبها
فصل سوم. كار برروي سنگ‎ها و كاني‎هاي گرانبها(گوهرها)جهت افزايش ارزش آنها
فصل چهارم. گوهر و هنر
فصل پنجم. ويژگي‌هاي توصيفي و زمين شناسي انواع گوهرها و محل پيدايش آنها در ايران
فصل ششم. اقتصاد جهاني گوهرها
فصل هفتم. پيشينة گوهرشناسي در ايران و تأثير آن در شعر و ادب پارسي
فصل هشتم. گوهرهاي ملي ايران
فصل نهم. سنگ‎هاي گرانبها در عقايد ملل جهان
فصل دهم. سنگ‌ها و كاني‌هاي گرانبها (گوهرها) و احساسات آدمي
فصل يازدهم. گسترش جغرافيايي سنگ‎ها و كاني‎هاي گرانبها (گوهرها)
فصل دوازدهم. راه‎هاي شناخت سنگ‎ها و كاني‎هاي گرانبها

 

سخني درباره اين نوشتار

ز كُنج صومعه، حافظ مجوي گوهر عشق قدم برون نه اگر عزم جست‌وجو داري

كمتر ملتي را مي‎توان در جهان سراغ داشت كه به اندازه ايرانيان، گوهرها و سنگ‎هاي گرانبها در اقتصاد و فرهنگ، ادبيات و تاريخشان ريشه داشته باشد. اسكناس ما به پشتوانه اين سنگ‎ها منتشر شده است. سنگ‎هاي گرانبها و گوهرها نه تنها به عنوان زينت بلكه به صورت اندوخته‎اي مطمئن در اقتصاد خانواده به حساب مي‎آيد. نام بسياري از گوهرها در اشعار شاعران پارسي زبان بارها ياد شده و زينت بخش اشعار آنها بوده است.

شگفتا كار روزگار مردم كشوري كه از همان آغاز تاريخ خود با گوهرها و زيورهاي گوناگون آشنا بوده‎اند و با كار بر روي آنها چه هنرنمايي‎ها كه نكردند. ستون‎هاي عمارت و تخت و تاج اميرانش با گوهرها آراسته مي‎شدند تا اميران، سفيران، نخبگان ديگر ملل در مراودت‎ها و همنشيني‎ها، داد و ستدها و بستن عهد نامه‎ها جايگاه آنها را شناسند. خود بدانند كه پاي از گليم چگونه دراز كنند. گوهرهايي كه دختران زيباي ايراني بر سر و گردن خود مي‎آويختند(هنوز گاه مي‎آويزند)، زنان و دختران باخترنشين از زبان تاريخ‌نويسان و جهانگردان خود آگاه مي‎شدند و آرزوي ديدن آنها را داشتند. اما امروز گوهرشناسي و فنون وابسته و رشد دادن بلور به عنوان يكي از رشته‎هاي تخصصي در دانشگاه‎هاي باختر زمين سال‌هاست كه پاگرفته و فارغ التحصيلان دكتراي آن وارد بازار كار شده‎اند. هرساله چندين نمايشگاه و كنگره برگزار مي‌كنند.

اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه صنعت سنگ‌ها و كاني‌هاي گرانبها مي‌تواند بخش درخور توجهي از اقتصاد كشور ما باشد. با ژرف‌انديشي به ويژگي‎هاي هنري، ذوقي، اقتصادي درباره گوهرها مي‎توان گفت كه بازار گوهرها در آينده نيز رونق خود را خواهد داشت و ما نيز بايد با ژرف‌نگري و تخصصي به آنها بنگريم و براي آينده برنامه‌ريزي نماييم.

براي شناخت بهتر منابع، بايد به اكتشاف آنها با روش نوين بپردازيم. اين كاري است كه اكنون آغاز شده اما نه به‌صورت جدي. بسياري از گوهرها كه در اين كتاب از آنها ياد شده است در كشور ما موجود است. با گشودن مدرسه‌ها و هنرستان‎هاي ويژه اين كار بر فنون تراش و رنگ آميزي حرفه‎اي آنها روي آوريم. در راه رونق بازار داخلي و به‌دست آوردن بازار جهاني برآييم. با رشد دادن بلور براي مصارف صنعتي و تهية نمونه‌هاي بدلي و مصنوعي به‌جاي بلورهاي كمياب همچنين همگام با اين فعاليت‎ها به فكر توسعه مراكز آن براي مصارف صنعتي و غنا بخشيدن به داشتن گوهرهاي طبيعي باشيم.

نگارش كتاب سنگ‎ها و كاني‎هاي گرانبها (گوهرها) در راستاي موضوع‎ها و اهداف مركز پژوهشي زمين‎شناسي پارس (آرين زمين) و مسائل مطرح شده بالا تدوين گرديده است. اميد است كه پسنديده آيد.

در حقيقت اين كتاب شمه‌اي است بر اطلاعات موجود درباره گوهرها، انتظار برآنست كه آگاهان و دست‌اندركاران ما را ياري دهند و عيب‌هاي ما را بنمايانند و هرچه سخت‌گيرتر، نارسايي‌هاي ما را حتي به تلخي گوشزد كنند كه با گوش جان شنواي نظرات اصلاحي آنها خواهيم بود و در چاپ ديگر كتاب‌هاي اين مركز به‌كار خواهيم بست.

مركز پژوهشي زمين‎شناسي پارس
(آرين زمين)

 

 

 


نظرات

 


ارسال نظر